top of page

งานค้นหาและกู้ภัยด้วยโดรน
Drone Surveillance & Rescue

เราใช้โดรนพร้อมกล้อง Thermal และ Night Vision คุณภาพสูง (Matrice 300+H20N, Matrice 30 Thermal, Mavic 3 Thermal) ในการช่วยเหลือค้นหาและกู้ภัย ไม่ว่าจะเป็นคนสูญหาย จับคนร้าย สัตว์หลุดออกจากฝูง หรือไล่ต้อนสัตว์ เป็นต้น อีกทั้งโดรนยังช่วยดูสถานการณ์ไฟป่า ไฟไหม้ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย รวมไปถึงการใช้ DJI Zenmuse L1 ในการทำแผนที่ Point Cloud เพื่อการวางแผนเข้าพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว

ขอใบเสนอราคา (Get a Quote)

ลูกค้าท่านใดสนใจบริการของทางบริษัท ไทยสกายวิชั่น จำกัด สามารถกรอกข้อมูลได้ที่ด้านล่างนี้ ทางเราจะตอบกลับท่านให้เร็วที่สุด

ขอบคุณที่สนใจสินค้าและบริการจากเรา!

Thanks for submitting!

bottom of page