top of page

งานทำแผนที่ 2D/3D ด้วยโดรน
Drone for GIS: Geographic Information System

เราให้บริการจัดทำแผนที่ภูมิประเทศด้วยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน), เราให้บริการงานทำ 3D Model อาคารสูงด้วยโดรน รวมไปถึง Smart City เพื่อการตรวจสอบที่สะดวกและรวดเร็ว และทางเราใช้ Software ในการประมวลผลที่มีศักยภาพมากพอสำหรับงาน Smart City อีกด้วย นอกจากนี้เรายังสำรวจพื้นที่ประสบภัยพิบัติ, สำรวจพื้นที่ชุมชน โรงงาน ผังเมือง, สำรวจพื้นที่โบราณสถาน พื้นที่อนุรักษ์ ด้วยโดรน

We provide unmanned aerial vehicle (UAV) terrain mapping services, including 3D modeling of tall buildings using drones. Additionally, we offer Smart City solutions for convenient and rapid inspections. Our team utilizes software capable of processing data effectively for Smart City projects. Furthermore, we conduct disaster-prone area surveys, community surveys, factory layouts, city planning surveys, archaeological site surveys, and conservation area assessments using drones.

33ce98dc171bb6f0bc3f2cb6ab878be1.jpg

Urban Planning

สร้างโมเดล 2 มิติและ 3 มิติที่แม่นยำซึ่งผสมผสานอย่างไม่มีรอยต่อกับระบบข้อมูลภูมิศาสตร์ท้องถิ่น ช่วยให้ทีมงานสามารถมองเห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายขึ้น

Create accurate 2D and 3D models that integrate seamlessly with local geographic information systems, helping teams visualize results.
Urban Planning
ประโยชน์ของการวางแผนเมืองด้วยโดรน
  1. รักษาข้อมูลให้แม่นยำและอัปเดตอยู่เสมอด้วยแผนที่ 2 มิติและโมเดล 3 มิติที่สร้างขึ้นด้วยโดรน เพื่อให้การออกแบบและวางแผนเป็นไปอย่างมีข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  2. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำแผนที่ในเมืองหรือบริเวณชนบทด้วยแผนบินที่สร้างได้ง่าย ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการทำงานในฟิลด์ลง

Advantages about Urban Planning
  1. Keep data accurate and up to date with drone-generated 2D maps and 3D models for more informed design and planning.

  2. Increase mapping efficiency in cities or rural areas with easy-to-create flight plans, reducing costs and field work duration.

Solution

796090dee909d7d0bd02d7e72f7c892d.jpg
Portable Drone Surveying & Mapping Solution

The DJI Mavic 3E is a portable surveying and mapping drone suitable for single-pilot operations. Paired with DJI Terra, it can generate accurate 2D and 3D models with significant reduction on the ground control points.

Portable solution, easy to carry and deploy.

Centimeter-level data thanks to its mechanical shutter and RTK capability.

Field-work efficiency—covers 2 km² per flight, delivering a 5cm GSD.

Real-Time Terrain Follow feature to ensure high-quality data capture in challenging and variable terrains.

Ensure operational safety with omnidirectional obstacle avoidance sensors.

Drone Platform

DJI Mavic 3E

Weight: 915 g.
Max Flight Time (no wind): 45 mins.
Sensing type: Omnidirectional binocular vision system, supplemented with an infrared sensor at the bottom of the aircraft.
Environment Adaptability: Max

Take-off Altitude Above Sea Level 6,000 m; Max Wind Speed Resistance 12 m/s.
Wide Camera: 4/3 CMOS, Effective pixels: 20 MP.
Mechanical Shutter: 8-1/2000 s,supports rapid 0.7-second interval shooting.
Compatible with RTK module and DJI Cellular module.

Payload And Software
f46ba1bfb0392abdd25190fca8a6111f.png

DJI Pilot 2

Ground control

95cc6116fbead3e7d54acff20cf156c9.png

DJI Terra

Modeling and flight mission plan

Workflow
  1. Data Collection: Plan a 2D, Linear Flight, or Smart Oblique Mission based on the actual landscape situation for regular orthomosaic images or oblique image data collection. Enable Real-Time Terrain Follow feature.

  2. Data Processing: Import to DJI Terra to process for DOM, DSM, Point Cloud, and 3D models.

  3. Data Analysis: Import DJI Terra outputs to preferred third-party software for further analysis.

ขอใบเสนอราคา (Get a Quote)

ลูกค้าท่านใดสนใจบริการของทางบริษัท ไทยสกายวิชั่น จำกัด สามารถกรอกข้อมูลได้ที่ด้านล่างนี้ ทางเราจะตอบกลับท่านให้เร็วที่สุด

ขอบคุณที่สนใจสินค้าและบริการจากเรา!

Thanks for submitting!

bottom of page