top of page

โดรนเพื่องานเกษตร
Drone Agriculture

เราใช้โดรนพร้อมกล้อง Multispectral เพื่อดูคุณภาพของพืชผลทางการเกษตร ดัชนีพืชพรรณ ว่ามีสุขภาพที่ดีหรือแย่อย่างไร ช่วยประเมินสถานการณ์ให้เกษตรกรทำงานได้ง่ายขึ้น ถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการทำแผนที่เพื่อดูการไหลของน้ำ, ทำ Flight Plan เพื่อการฉีดพ่นที่แม่นยำของพืชสวน (Precision Farming)

ขอใบเสนอราคา (Get a Quote)

ลูกค้าท่านใดสนใจบริการของทางบริษัท ไทยสกายวิชั่น จำกัด สามารถกรอกข้อมูลได้ที่ด้านล่างนี้ ทางเราจะตอบกลับท่านให้เร็วที่สุด

ขอบคุณที่สนใจสินค้าและบริการจากเรา!

Thanks for submitting!

bottom of page