top of page
โดรนเพื่องานรังวัดเหมือง-37.jpg

Drone Services
บริการโดรนสำรวจ

โดรนตรวจสอบโซลาร์เซลล์

เราให้บริการโดรนสำรวจ
ในประเทศไทย 

We provide drone services for surveying in Thailand

ไทยสกายวิชั่นมีประสบการณ์ในเรื่องของอากาศยานไร้คนขับมานานที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นงานด้าน โดรนทำแผนที่ โดรนสำรวจภูมิประเทศ โดรนตรวจสอบวิศวกรรม โดรนลาดตระเวน โดรนกู้ภัย เรามีความพร้อมทั้งนักบิน วิศวกรสำรวจ และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลงานที่ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุด

Thai Sky Vision has the longest-standing experience in unmanned aerial vehicles in Thailand, whether it's in the field of drone mapping, geographical survey drones, engineering inspection drones, surveillance drones, or search and rescue drones. We are fully equipped with skilled pilots, surveying engineers, and state-of-the-art technology to ensure that our customers receive the most accurate and precise results.

งานรังวัดด้วยโดรน Drone Survey, Drone Mapping

โดรนสำรวจ & งานรังวัดด้วยโดรน
Drone Survey & Mapping

เราให้บริการงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) โดยใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง ทั้ง Sensors Full Frame RGB, LiDAR YellowScan และนักบินที่เชี่ยวชาญการทำงานตามมาตรฐานวสท. (EIT Standard). วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นงาน โดรนสำรวจเหมืองพร้อมทำรายงาน ถูกต้องตามประกาศ กพร. 100%, โดรนสำรวจคำนวนปริมาตรกองวัสดุอุตสาหกรรม (Stockpile), โดรนสำรวจพื้นที่เพื่อการออกแบบ (Topography), โดรนสำรวจพื้นที่ทางภูมิศาสตร์, โดรนสำรวจและควบคุมสภาพแวดล้อม, โดรนสำรวจสิ่งแวดล้อม, โดรนสำรวจเพื่อการศึกษา เป็นต้น

We provide unmanned aerial vehicle (UAV) surveying services using high-quality equipment including Full Frame RGB Sensors, LiDAR YellowScan, and skilled pilots who work according to EIT Standard. Our services cover various types of drone surveys in compliance with government regulations, such as accurate mine surveying and reporting according to the announcement of the Department of Primary Industries and Mines, Stockpile volume measurement, Topographic Surveys, Geographical Area Surveys, Environmental Monitoring, and Research-oriented drone surveys, among others.
งานโดรนตรวจสอบ Drone Inspectrion

งานโดรนตรวจสอบ
Drone Inspection

เราให้บริการงานตรวจสอบด้วยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ไม่ว่าจะตรวจสอบแผงโซลาร์เซลล์พื้นที่ขนาดใหญ่ ด้วยโดรนและ AI, งานตรวจสอบกังหันลมด้วยโดรน, งานตรวจสอบเสาส่งสัญญาณไฟฟ้าด้วยโดรน ทางไทยสกายวิชั่นใช้อุปกรณ์คุณภาพสูงในการตรวจสอบ ได้แก่ LiDAR, Full Frame Camera, Thermal Camera ที่ทำงานร่วมกับ Matrice 300 RTK, Matrice 350 RTK , INSEE VTOL Fixed-Wing, และ Atmos Marlyn Cobalt VTOL Fixed-Wing

We offer unmanned aerial vehicle (UAV) inspection services for various applications, including large-scale solar panel inspections with drones and AI, wind turbine inspections with drones, and electrical transmission tower inspections with drones. Thai Sky Vision uses high-quality equipment for inspections, such as LiDAR, Full Frame Cameras, Thermal Cameras, which work in conjunction with platforms like Matrice 300 RTK, Matrice 350 RTK, INSEE VTOL Fixed-Wing, and Atmos Marlyn Cobalt VTOL Fixed-Wing.
Topographic Surveying

งานทำแผนที่ 2D/3D ด้วยโดรน
Drone for GIS: Geographic Information System

เราให้บริการจัดทำแผนที่ภูมิประเทศด้วยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน), เราให้บริการงานทำ 3D Model อาคารสูงด้วยโดรน รวมไปถึง Smart City เพื่อการตรวจสอบที่สะดวกและรวดเร็ว และทางเราใช้ Software ในการประมวลผลที่มีศักยภาพมากพอสำหรับงาน Smart City อีกด้วย นอกจากนี้เรายังสำรวจพื้นที่ประสบภัยพิบัติ, สำรวจพื้นที่ชุมชน โรงงาน ผังเมือง, สำรวจพื้นที่โบราณสถาน พื้นที่อนุรักษ์ ด้วยโดรน

We provide unmanned aerial vehicle (UAV) terrain mapping services, including 3D modeling of tall buildings using drones. Additionally, we offer Smart City solutions for convenient and rapid inspections. Our team utilizes software capable of processing data effectively for Smart City projects. Furthermore, we conduct disaster-prone area surveys, community surveys, factory layouts, city planning surveys, archaeological site surveys, and conservation area assessments using drones.
โดรนเพื่องานเกษตร

โดรนเพื่องานเกษตร
Drone Agriculture

เราใช้โดรนพร้อมกล้อง Multispectral เพื่อดูคุณภาพของพืชผลทางการเกษตร ดัชนีพืชพรรณ ว่ามีสุขภาพที่ดีหรือแย่อย่างไร ช่วยประเมินสถานการณ์ให้เกษตรกรทำงานได้ง่ายขึ้น ถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการทำแผนที่เพื่อดูการไหลของน้ำ, ทำ Flight Plan เพื่อการฉีดพ่นที่แม่นยำของพืชสวน (Precision Farming)

We use drones equipped with multispectral cameras to assess the quality of agricultural crops, determine vegetation indices, and evaluate their health. This helps farmers work more easily, accurately, and efficiently. Additionally, we use this technology for mapping water flow and creating flight plans for precise crop spraying.

เราจำหน่ายโดรนและอุปกรณ์
เพื่อทำงานสำรวจ

We sell drones and equipment for surveying purposes

นอกเหนือจากงานบริการโดรนเพื่องานสำรวจแล้ว ทางบริษัทไทยสกายวิชั่น ยังมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับการทำงานด้านวิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมโยธา งานลาดตระเวน งานช่วยเหลือและกู้ภัย โดยเรามี Solution ให้ท่านได้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น
โดรน Multi-Rotor จาก DJI Enterprise, โดรน VTOL Fixed-Wing จาก ATMOS UAV, เซนเซอร์ LiDAR จาก YellowScan, เซนเซอร์ Multispectral จาก Micasense, เซนเซอร์ Oblique จาก Riebo, เสา GNSS จาก Stonex, และยังมี Software ประมวลผล ที่เหมาะสมกับแต่ละสายงาน เช่น DJI Terra, Pix4D, Agisoft, SenseHawk, Context Capture เป็นต้น

In addition to drone surveying services, Thai Sky Vision also offers products for various engineering and surveying applications, including mining engineering, civil engineering, land surveying, and search and rescue operations. We provide a range of solutions to choose from, including multi-rotor drones from DJI Enterprise, VTOL fixed-wing drones from ATMOS UAV, LiDAR sensors from YellowScan, multispectral sensors from Micasense, oblique sensors from Riebo, GNSS surveying equipment from Stonex, and software solutions tailored to specific needs, such as DJI Terra, Pix4D, Agisoft, SenseHawk, and Context Capture.

Company Profile

Company Profile
Search video...
Services of Thai Sky Vision
04:09
Play Video
DJI Ronin2 Thailand Workshop
02:14
Play Video
Thai Sky Vision - Showreel 2017
02:05
Play Video
Toyata Yaris Tero Shot
00:15
Play Video

บทความเกี่ยวกับโดรนสำรวจ

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายที่มาช่วยให้การทำงานสำรวจทำงานได้ง่ายขึ้น แม่นยำขึ้น ประหยัดเวลามากขึ้น เช่น

การเลือกใช้โดรนสำรวจพื้นที่ต่างๆ, การเลือกใช้เซนเซอร์ให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการสำรวจ, การใช้ software ที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ เป็นต้น ในบทความด้านล่างนี้ จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โดรนทำงานสำรวจ

Service-02.png
Service3-02.png
Screenshot 2023-06-08 102100.png
Screenshot (602)_0.png
M300RTK+L1 Power Lines
bottom of page