top of page

งานโดรนตรวจสอบ
Drone Inspection

เราให้บริการงานตรวจสอบด้วยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ไม่ว่าจะตรวจสอบแผงโซลาร์เซลล์พื้นที่ขนาดใหญ่ ด้วยโดรนและ AI, งานตรวจสอบกังหันลมด้วยโดรน, งานตรวจสอบเสาส่งสัญญาณไฟฟ้าด้วยโดรน ทางไทยสกายวิชั่นใช้อุปกรณ์คุณภาพสูงในการตรวจสอบ ได้แก่ LiDAR, Full Frame Camera, Thermal Camera ที่ทำงานร่วมกับ Matrice 300 RTK, Matrice 350 RTK , INSEE VTOL Fixed-Wing, และ Atmos Marlyn Cobalt VTOL Fixed-Wing

We offer unmanned aerial vehicle (UAV) inspection services for various applications, including large-scale solar panel inspections with drones and AI, wind turbine inspections with drones, and electrical transmission tower inspections with drones. Thai Sky Vision uses high-quality equipment for inspections, such as LiDAR, Full Frame Cameras, Thermal Cameras, which work in conjunction with platforms like Matrice 300 RTK, Matrice 350 RTK, INSEE VTOL Fixed-Wing, and Atmos Marlyn Cobalt VTOL Fixed-Wing.

ประโยชน์ของการทำงานตรวจสอบด้วยโดรน
 1. ประเมินสถานะของทรัพย์สินได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเสี่ยงต่อความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าถึงที่ลำบาก

 2. ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเก็บข้อมูลด้วยการใช้โซลูชันการเก็บข้อมูลทางอากาศที่ง่ายต่อการใช้งาน

 3. เก็บรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วในการดำเนินงานของธุรกิจด้านการทำเหมือง

 4. มอบมุมมองที่ได้จากอากาศที่สูง ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงได้ดีขึ้นและมอบการตรวจสอบที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น

Advantages about Drone Inspection
 1. Easily evaluate assets status, significantly streamlining data collection process.

 2. Reduce cost and improve efficiency with easy-to-deploy aerial data collection solutions.

 3. Collect real-time data, enabling mining operations to respond quickly to changing situations.

 4. Aerial perspective allows you to view assets located difficult areas, offering a more comprehensive inspection.

0cee581c69abe125f4bb888c808c45ff.jpg

Asset Inspection

ปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจสอบสินทรัพย์ด้วยการรวบรวมข้อมูลด้วยภาพและความร้อนโดยไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานที่กำลังดำเนินอยู่

Improve asset inspection efficiency with visual and thermal data collection without disrupting ongoing operations.
Asset Inspection

Solution

7f0095f29aaf984030ceeb223bf968f4.jpg
Automated Remote Asset Inspection Solution

Deploy DJI Dock 2 at the mining site, and use the DJI FlightHub 2 as the control platform to remotely conduct on-site inspections and surveys. The mission progress is broadcasted live and the data can be synchronized to the cloud in real time.

Fully automated drone missions ensure consistent and regular data collection without the need for constant human oversight.

Minimizing the labor and time traditionally required for manual drone operations results in substantial cost savings.

Equipped with a high-accuracy mapping camera.

Easy to deploy and maintain,and can be operated normally even in high temperature, severe cold, high altitude and heavy rain environments.

Drone Platform
ee751259b01702cab2d4d4eb9c515f6e.png

DJI Dock 2

Weight: 34 kg (without the drone).
Size: length 570 mm, width 583 mm, height 465 mm.
Environment Adaptability: -25℃-45℃ working temperature, IP55 Rate, max operation height 4,000 m.
Max Operating Radius: 10 km.

Payload And Software
dc8bf9811a38d463c49b8625a8f2ac86.png

DJI FlightHub 2

Drone and dock's cloud management system

Workflow
 1. Data Collection: Plan a rountine mission for specific asset inspection or to navigate operation area.

 2. Data Processing: Automate DJI FlightHub 2 data processing for 3D models.

 3. Data analysis: Utilize DJI Terra or third-party software for AI analysis.

cd6c54226831817af168f7ef0657e31f.png

Matrice 3TD

Weight: 1410 g.
Size: length 335 mm, width 398 mm, height 153 mm (without propellers).
Max flight time: 50 minutes. 
Max Operating Radius: 10 km.

Wide camera: 1/1.32'' CMOS, 48MP. Tele camera: 1/2' CMOS, 12MP.

Thermal camera: super resolution mode 1280 × 1024@30fps.

Environment adapbility: -25℃-45℃ working temperature, IP55 Rate, max operation height 4,000 m.

ขอใบเสนอราคา (Get a Quote)

ลูกค้าท่านใดสนใจบริการของทางบริษัท ไทยสกายวิชั่น จำกัด สามารถกรอกข้อมูลได้ที่ด้านล่างนี้ ทางเราจะตอบกลับท่านให้เร็วที่สุด

ขอบคุณที่สนใจสินค้าและบริการจากเรา!

Thanks for submitting!

bottom of page