top of page

งานรังวัดด้วยโดรน
Drone Survey & Mapping

เราให้บริการงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) โดยใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง ทั้ง Sensors Full Frame RGB, LiDAR YellowScan และนักบินที่เชี่ยวชาญการทำงานตามมาตรฐานวสท. (EIT Standard). วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นงาน โดรนสำรวจเหมืองด้วยโดรนพร้อมทำรายงาน ถูกต้องตามประกาศ กพร. 100%, งานโดรนสำรวจคำนวนปริมาตรกองวัสดุอุตสาหกรรม (Stockpile), งานโดรนสำรวจพื้นที่เพื่อการออกแบบ (Topography) เป็นต้น

"Drone Mapping" หรือ "การทำแผนที่ด้วยโดรน" เป็นกระบวนการใช้โดรนบินเหนือพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลทางภูมิศาสตร์หรือภาพถ่ายมุมสูงเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์หรือสร้างแผนที่ที่มีความละเอียดสูง การดำเนินการนี้อาจใช้สำหรับการวัดคุณภาพของพื้นที่การเกษตร, การวิเคราะห์โครงสร้างพื้นที่ในเมือง, การวางแผนการใช้ที่ดิน, หรือการสำรวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีโดรนได้ส่งผลให้การทำแผนที่เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าวิธีการสำรวจแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความเที่ยงตรงและความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่ที่ยากลำบากอีกด้วย

We provide unmanned aerial vehicle (UAV) surveying services using high-quality equipment including Full Frame RGB Sensors, LiDAR YellowScan, and skilled pilots who work according to EIT Standard. Our services cover various types of drone surveys in compliance with government regulations, such as accurate mine surveying and reporting according to the announcement of the Department of Primary Industries and Mines, Stockpile volume measurement, Topographic Surveys, Geographical Area Surveys, Environmental Monitoring, and Research-oriented drone surveys, among others.

"Drone Mapping" refers to the process of utilizing drones to fly over an area to collect geographical data or high-resolution aerial imagery for analysis or high-resolution map creation. This process can be used for agricultural land quality measurements, urban structure analysis, land use planning, or natural resource exploration. The adoption of drone technology has made mapping faster and less expensive compared to traditional surveying methods. Additionally, it enhances accuracy and accessibility to difficult terrains.

ประโยชน์ของการใช้โดรนทำงานสำรวจ
 1. ลดค่าใช้จ่ายอย่างมีนัยสำคัญและประหยัดเวลาได้ด้วยการใช้โซลูชั่น UAS ที่มีราคาไม่แพงและสามารถทำการเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ

 2. สามารถมองเห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนด้วยแผนที่ความละเอียดสูงที่แม่นยำ พร้อมกับ point cloud และโมเดลสามมิติ

 3. ลดความเสี่ยงต่อบุคลากรในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่ออันตรายด้วยการเก็บข้อมูลทางอากาศอย่างรวดเร็ว

 4. บันทึกข้อมูลแบบดิจิทัลที่สามารถใช้ง่ายในการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่โดยประจำ ทำให้ทีมสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายและเชื่อถือได้ตลอดเวลา

Advantages about Drone Mapping
 1. Significantly reduce costs and save time by using affordable UAS solutions that automate data collection and processing.

 2. Visualize results with accurate, high-resolution maps, Point Clouds, and 3D models.

 3. Reduce personnel risk in hazardous environments with switly aerial data collection.

 4. Keep digital records that can be easily used for regular land cover comparisons, so teams can more easily and dynamically monitor changes.

5686c076544da647dcdc07fa07fb88a7.jpg

Cadastral Survey

เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการที่ดินและกระบวนการที่เกี่ยวกับการเขียนสำรวจที่ดินโดยใช้โซลูชัน UAS ที่มีความแม่นยำสูงเพื่อสร้างโมเดลดิจิตอลได้อย่างรวดเร็ว

Boost the efficiency of land administration and cadastral processes by using high-accuracy UAS solutions to quickly generate digital models.
Cadastral Survey
ประโยชน์ของการสำรวจที่ดินแบบประเมินภาษีที่ทันสมัย
 1. โซลูชัน UAS สามารถ cover พื้นที่ใหญ่กว่าเครื่องมือสำรวจดินบนพื้นผิวดิน ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลในฟิลด์และลดเวลาในการเก็บข้อมูล

 2. รักษาบันทึกดิจิตอลที่สามารถใช้ง่ายสำหรับการเปรียบเทียบผลการปกคลุมพื้นที่ของดินอย่างเป็นประจำ โดยทีมงานสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงได้โดยไดนามิก

Advantages about Cadastral Survey
 1. UAS Solutions can cover larger areas than terrestrial surveying tools, improving field data collection efficiency and reducing collection time.

 2. Keep digital records that can be easily used for regular land cover comparisons, so teams can monitor changes dynamically.

Solution

652dca43dbe1841f8027e51aa5387226.jpg
Portable Drone Surveying & Mapping Solution

The DJI Mavic 3E is a portable surveying and mapping drone suitable for single-pilot operations. Paired with DJI Terra, it can generate accurate 2D and 3D models with significant reduction on the ground control points.

Portable solution, easy to carry and deploy.

Centimeter-level data thanks to its mechanical shutter and RTK capability.

Field-work efficiency—covers 2 km² per flight, delivering a 5cm GSD.

Real-Time Terrain Follow feature to ensure high-quality data capture in challenging and variable terrains.

Drone Platform

DJI Mavic 3E

Weight: 915 g.
Max Flight Time (no wind): 45 mins.
Sensing type: Omnidirectional binocular vision system, supplemented with an infrared sensor at the bottom of the aircraft.
Environment Adaptability: Max

Take-off Altitude Above Sea Level 6,000 m; Max Wind Speed Resistance 12 m/s.
Wide Camera: 4/3 CMOS, Effective pixels: 20 MP.
Mechanical Shutter: 8-1/2000 s,supports rapid 0.7-second interval shooting.
Compatible with RTK module and DJI Cellular module.

Payload And Software
f46ba1bfb0392abdd25190fca8a6111f.png

DJI Pilot 2

Ground control

95cc6116fbead3e7d54acff20cf156c9.png

DJI Terra

Modeling and flight mission plan

Workflow
 1. Data Collection: Plan a 2D, Linear Flight, or Smart Oblique Mission based on the actual landscape situation for regular orthomosaic images or oblique image data collection. Enable Real-Time Terrain Follow feature.

 2. Data Processing: Import to DJI Terra to process for DOM, DSM, Point Cloud, and 3D models.

 3. Data Analysis: Import DJI Terra outputs to preferred third-party software for further analysis.

ขอใบเสนอราคา (Get a Quote)

ลูกค้าท่านใดสนใจบริการของทางบริษัท ไทยสกายวิชั่น จำกัด สามารถกรอกข้อมูลได้ที่ด้านล่างนี้ ทางเราจะตอบกลับท่านให้เร็วที่สุด

ขอบคุณที่สนใจสินค้าและบริการจากเรา!

Thanks for submitting!

bottom of page