top of page
938A0710.JPG

DJI MAVIC MULTISPECTRAL

เข้าถึงข้อมูลเชิงลึก, ทำงานอย่างชาญฉลาด

การสำรวจทางอากาศที่มีประสิทธิภาพ จำเป็นจะต้องได้รับข้อมูลที่โดยทั่วไปเข้าถึงไม่ได้ นั่นเป็นเหตุผลที่ทำไม Mavic 3 Multispectral ถึงมีการเก็บข้อมูลสองลักษณะ โดยการรวมกล้อง RGB เข้ากับกล้องMultispectral เพื่อเก็บและวิเคราะห์การเติบโตของพืชเพื่อแสดงเป็นข้อมูล การจัดการผลผลิตทางการเกษตรจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลและจะต้องถูกต้องแม่นยำ ซึ่งมีอยู่ในMavic 3M 

45196aac8f231fe2ae211c76a473212b.jpg
f69f2ad508eb26398d4681adc481a92f.jpg
กระทัดรัดพกพาสะดวก

พับได้เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ

กล้อง Multispectral

4 x 5 MP G/R/RE/NIR

ตำแหน่งถูกต้องแม่นยำ

ตำแหน่งแม่นยำระดับเซนติเมตร

เทียบข้อมูลเวลาระดับไมโครวินาที

กล้อง RGB

20 MP, 4/3 CMOS เซ็นเซอร์, Mechanical Shutter 

ปลอดภัยและเสถียร

ระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางรอบทิศทาง

ระยะการส่ง 15 กม.

งานสำรวจทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

ครอบคลุมได้ถึง 2 ตารางกิโลเมตร

ใน 1 เที่ยวบิน

RTK Module
ความถูกต้องแม่นยำของภาพในทุกพิกเซล

Mavic 3M ร่วมกันกับโมดูล RTK ให้ความแม่นยำระดับเซนติเมตร Flight Control กล้อง และโมดูล RTK แลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับมิลลิวินาที เพื่อความแม่นยำของจุดเปิดถ่ายในแต่ละตำแหน่ง ส่งผลให้ Mavic 3M สามารถปฏิบัติภารกิจงานสำรวจทางอากาศความแม่นยำสูงได้โดยไม่ต้องอาศัย GCPs

แบตเตอรี่ทนทานประสิทธิภาพสูง

แบตเตอรี่อายุยืนพิเศษ, กระแสไฟแรงสูง

43 นาที

บินเดินทาง

2 ตารางกิโลเมตร

ปฏิบัติงานแผนที่ครองคลุมพื้นที่

2 ตารางกิโลเมตรได้ในหนึ่งเที่ยวบิน

การชาร์จเร็ว

กำลังไฟ 100 w
ฐานชาร์จแบตเตอรี่

การชาร์จรวดเร็ว ประสิทธิภาพสูง

การชาร์จเร็ว 88 w 

ชาร์จตรงไปยังอากาศยาน
09d051de6f793363e331422963aabf1b.jpg

การรับ-ส่งสัญญาณเสถียร,
เพื่อการส่งสัญญาณภาพที่ราบรื่น

ระบบส่ง O3 รวม 2 ช่องสัญญาณภาคส่งและ

4 ช่องสัญญาณภาครับ รองรับระยะทางไกลสุด

15 กิโลเมตร

ด้วยโมดูลเสริม DJI Cellular ระบบส่งกำลังเสริม 4G และ O3 Transmission Industry Edition จะทำงานพร้อมกันเพื่อให้สัญญาณมีเสถียรภาพและการบินที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น แม้ในสถานที่ที่ภูเขาหรืออาคารกีดขวางสัญญาณ

การตรวจจับสิ่งกีดขวางรอบทิศทาง
การสำรวจทางอากาศตามภูมิประเทศ

ตัวลำลำนี้มีเซ็นเซอร์การมองเห็น FOV แบบกว้างหลายตัวที่ตรวจจับสิ่งกีดขวางในทุกทิศทางได้อย่างแม่นยำ เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางรอบทิศทาง ส่งผลให้การสำรวจทางอากาศตามภูมิประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดายในภูมิประเทศที่มีความลาดชัน

ภารกิจที่รองรับการใช้งาน

การทำแผนที่พืชสวน

Mavic 3M สามารถปฏิบัติงานสำรวจพื้นที่ทางอากาศตามลักษณะความสูงของภูมิประเทศในพื้นที่สวนได้อย่างง่ายดาย  แม้ภูมิประเทศมีความลาดเอียง เมื่อใช้ร่วมกับ DJI Terra หรือ DJI SmartFarm Platform เพื่อประมวลผลแผนที่พืชสวนความละเอียดสูง, แสดงจำนวนพืชสวนได้โดยอัตโนมัติ, แยกแยะพืชออกจากสิ่งกีดขวางหรือวัตถุ และสร้างเส้นทางการบิน 3 มิติสำหรับโดรน ส่งผลให้การปฏิบัติงานปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

แสดงข้อมูลจากลักษณะงานที่หลากหลาย

การทำนา, การควบคุมขบวนการปลูกฝ้าย, และการให้ปุ๋ยทางใบของมันฝรั่ง   สามารถใช้ Mavic 3M สำหรับเก็บข้อมูลภาพถ่าย Multispectral  ของพืช และใช้ DJI Terra หรือ DJI SmartFarm Platform เพื่อแสดงดัชนี NDVI รวมถึงแผนที่ดัชนีพรรณพืชอื่น, ตรวจหาแนวโน้มความผิดปกติของพืช ตลอดจนสร้างแผนที่พื้นที่สนใจเพื่อให้โดรนการเกษตรดำเนินการต่อพื้นที่เหล่านั้น การทำเช่นนี้เป็นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และรักษาสภาพแวดล้อม

ระบบเก็บข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกอัจฉริยะ

Mavic 3M มีระบบเก็บข้อมูลอัตโนมัติ ข้อมูลภาพถ่ายที่ได้จะถูก upload ไปยัง DJI SmartFarm Platform ในทันทีผ่านเครือข่าย 4G เพื่อค้นหาสิ่งผิดปกติ เช่น การขาดน้ำ/สารอาหารเฉียบพลัน ความหนาแน่นของวัชพืช และ พื้นที่เก็บพืชผลตามห้วงเวลา และยังสามารถแสดงข้อมูลจากการวิเคราะห์ เช่น การแยกแยะต้นกล้าของฝ้ายและการทดสอบผลผลิตของข้าว, การใช้  AI ทำให้สามารถกระจายข้อมูลการเติบโตของพืชไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องได้โดยทันที, กำหนดการดำเนินการต่อพืชไร่, และ ความสามารถในการบริหารจัดการพื้นที่ 1,200 ไร่ ได้ภายใต้เจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว

การดูแลสภาพแวดล้อมและการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ

Mavic 3M เหมาะมากสำหรับการสำรวจสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การเฝ้าตรวจระดับน้ำ, การสำรวจการกระจายตัวของป่า, การสำรวจพื้นที่สีเขียว และอีกมาก
การเฝ้าตรวจระดับน้ำ M3M

โปรแกรมสำหรับนักพัฒนา

Cloud API

Mavic 3M สามารถเชื่อมต่อกับ Cloud Platforms อื่นผ่าน  MQTT Based Protocol ของ Pilot 2 ที่มีอยู่ใน DJI Cloud API โดยไม่จำเป็นต้องพัฒนาโปรแกรมแยกต่างหากเพื่อส่งข้อมูลของ UAV, Live Streaming, ข้อมูลภาพถ่าย และข้อมูลอื่นๆ 

MSDK

Mavic 3M รองรับ Mobile SDK 5 (MSDK5) ที่เป็น Open Source มาพร้อมกับ ตัวอย่าง Production Code

MSDK5 ช่วยให้สามารถพัฒนาโปรแกรมที่เป็นกรรมสิทธิ์ สำหรับควบคุม UAV ให้ตรวจการณ์พื้นที่เพาะปลูก, งานสำรวจลักษณะพิเศษ, และการทำงานในรูปแบบอื่น, ทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น เป็นการพัฒนาโปรแกรมสำหรับควบคุม  Mavic 3 Enterprise Series Mobile SDK 5 ที่เป็นหลักของ DJI Pilot 2 Modules 

bottom of page