top of page

เหตุใด LiDAR Sensor จึงพูดถึงความถูกต้อง (Accuracy) และความแม่นยำ (Precision) ความแตกต่างคืออะไร??


Accuracy vs Precision

ความถูกต้อง คือ ความแม่นยำทางภูมิศาสตร์ ดังนั้นจึงเป็นตัวกำหนดว่าค่า offset ของ Point Cloud จุดๆนั้น มีระยะทางเป็นเท่าไหร่ โดยที่ Point Cloud ที่แม่นยำจะมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับตำแหน่งจริงของสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่


ความแม่นยำ คือ ความสามารถในการทำซ้ำของการวัด ใน LiDAR Sensor ที่ใช้งานร่วมกับ UAV คุณสามารถพิจารณาได้ว่ามันคือความหนาของ Point Cloud: ระบบที่แม่นยำจะส่งเอาต์พุต Point Cloud ที่บางมากและมี noise เพียงเล็กน้อย
รูปภาพต่อไปนี้แสดงตัวอย่าง Point Cloud จาก LiDAR Sensor ที่มีความถูกต้องและความแม่นยำสูงที่สุด ซึ่งได้มาจากขุมพลัง GNSS IMU ของแบรนด์ชั้นนำด้าน Geospatial อย่าง "Trimble-Applanix"
ความคิดเห็น


bottom of page