top of page

รู้หรือไม่ การรังวัดด้วยโดรนสามารถทำอะไรได้บ้าง?ปัจจุบันอากาศยานไร้คนขับหรือที่เราเรียกกันว่าโดรน ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นด้าน

โดรนสำรวจ การเกษตร ด้านอุตสาหกรรม หรือแม้กระทั่งด้านงานรังวัดและทำแผนที่ ทาง Thai Sky Vision จึงขอนำเสนอการรังวัดด้วยโดรนที่เป็นที่นิยมและทางเราได้ทำการให้บริการอยู่ดังนี้


  1. โดรนสำรวจและทำแผนที่ (Drone Survey & Mapping) ไม่ว่าจะเป็นงาน สำรวจเหมืองด้วยโดรน, งานโดรนสำรวจคำนวนปริมาตรกองวัสดุอุตสาหกรรม (Stock Pie), งานโดรนสำรวจพื้นที่เพื่อการออกแบบ (Topography)

  2. โดรนตรวจสอบ (Drone Inspection) ทางเราให้บริการงานตรวจสอบด้วยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ไม่ว่าจะตรวจสอบแผงโซลาร์เซลล์พื้นที่ขนาดใหญ่ ด้วยโดรนและ AI, งานตรวจสอบกังหันลมด้วยโดรน, งานตรวจสอบเสาส่งสัญญาณไฟฟ้าด้วยโดรน

  3. โดรนทำแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (Drone for GIS) เราให้บริการงานทำ 3D Model อาคารสูงด้วยโดรน รวมไปถึง Smart City เพื่อการตรวจสอบที่สะดวกและรวดเร็ว และทางเราใช้ Software ในการประมวลผลที่มีศักยภาพมากพอสำหรับงาน Smart City อีกด้วย

  4. โดรนกู้ภัย (Drone Surveillance & Rescue) เราใช้โดรนพร้อมกล้อง Thermal คุณภาพสูง ในการช่วยเหลือค้นหาและกู้ภัย ไม่ว่าจะเป็นคนสูญหาย จับคนร้าย สัตว์หลุดออกจากฝูง หรือไล่ต้อนสัตว์ เป็นต้น อีกทั้งโดรนยังช่วยดูสถานการณ์ไฟป่า ไฟไหม้ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

  5. โดรนเกษตร (Drone Agriculture) เราใช้โดรนพร้อมกล้อง Multispectral เพื่อดูคุณภาพของพืชผลทางการเกษตร ดัชนีพืชพรรณ รวมไปถึงการทำแผนที่เพื่อดูการไหลของน้ำ, ทำ Flight Plan เพื่อการฉีดพ่นที่แม่นยำของพืชสวน (Precision Farming)


การใช้โดรนเพื่องานสำรวจ
ขั้นตอนการทำแผนที่ งานรังวัด ด้วยโดรน

ซึ่งวันนี้ เราจะมาบอกขั้นตอนการทำแผนที่ หรือ งานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ว่ามีขั้นตอนการทำงานหลักๆ อะไรบ้าง

  1. วางแผนโครงการ เป็นขั้นตอนการกำหนดปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปแบบการบินถ่ายภาพ ระยะบนพื้นดินของภาพถ่าย ความสูงบิน จำนวนแนวบิน เป็นต้น

  2. วางแผนการบินและการถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ เป็นขั้นตอนที่ต้องกำหนดความละเอียดและคุณภาพของภาพ รวมไปถึง point cloud และความถูกต้องเชิงตำแหน่ง

  3. การสร้างจุดควบคุมภาคพื้นดิน (GCP) เป็นขั้นตอนการกำหนดจุดควบคุมภาคพื้นดินให้อยู่ในจำนวนและตำแหน่งที่เหมาะสม โดยต้องเป็นจุดที่เด่นชัดและกระจายครอบคลุมภาพถ่าย เพื่อให้ได้ค่าพิกัดที่มีความละเอียดและถูกต้องสูง

  4. บินโดรนถ่ายภาพ เป็นขั้นตอนที่เราจะนำโดรนขึ้นบิน เพื่อทำตามแผนการบินที่วางเอาไว้ในขั้นที่ 2 โดยนักบินจะต้องคอยมอนิเตอร์ลำและจอ จนกว่าโดรนจะทำภารกิจเสร็จ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากโดรน ไปบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลในขั้นต่อไป

  5. การประมวลผลภาพถ่าย เป็นขั้นตอนที่นำโปรแกรมมาช่วยในการประมวลผลภาพถ่ายที่ได้จากอากาศยานไร้คนขับ โดยการประมวลผลภาพจะใช้โปรแกรมอะไร ก็ขึ้นอยู่กับงานนั้นๆ และการตั้งค่าต่างๆ ภายในโปรแกรมก็จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละงานเช่นเดียวกันComentarios


bottom of page